torsdag 16. april 2009

Magnusmess

(Magni martyris)

Denne dagen er til minne om jarlen Magnus Erlendsson fra Orkøyene.

Dagen er merket med et halvt kors, eventuelt med pil eller øks - en hentydning til måten Magnus ble drept på.

I følge Orknøysagaen var Magnus kjent for sin fromhet og sin mildhet. Han nektet å kjempe i et vikingraid mot Anglesey i Wales på grunn av sin tro, og ble i stedet igjen på skipet og sang salmer. Magnus ble derfor nødt til å rømme til Skottland.

I 1105 kom han tilbake og krevde herredømmet over Orknøyene tilbake fra Håkon, søskenbarnet sitt. Da de ikke ble enige, søkte Magnus hjelp hos Eystein II i Norge, som gav ham jarledømmet tilbake i lag med Håkon. De hersket i lag til 1114, da Håkon kom mot ham med sine tilhengere.

De avtalte å møtes ved Egilsey med to skip hver - men Håkon møtte med åtte! Magnus tok tilflukt i kirka på øya over natta, men neste dag ble han tatt til fange. En forsamling av høvdinger stemte for at en av jarlene måtte dø.

Håkons flaggbærer, Ofeigr, nektet å drepe Magnus, så han måtte få kokken sin, Lifolf, til å drepe ham med ei øks. Det sies at Magnus først ba for sine bødler.

Magnus ble gravlagt på det stedet hvor han døde - og det steinete området rundt grava ble til ei grønn eng! Thora, Magnus' mor, fikk Håkons tillatelse til å gravlegge ham i ei kirke, og han ble da flyttet til Christchurch på Birsay (Birgisherað).

Det gikk flere rykter om mirakuløse hendelser og helbredelser. Biskopen på Orknøyene, William Senex (= den gamle), advarte mot slik kjettersk tale; han ble slått blind. Han fikk ikke synet tilbake før han ba ved grava til Magnus.
(litt etter Bjarne Jensen (red.): 10 års dagboken. Orion Forlag. 2006
og litt fritt etter wikipedia)

http://en.wikipedia.org/wiki/Magnus_Erlendsson,_Earl_of_Orkney

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar