torsdag 9. juli 2009

Været 10-7-2009 Knut med ljåen - natt +(27) - dagen i går +(20)


foto
07.15

temp
07.05
+14,6

siste døgn
max
+21,2 (20)
min
+11,1 (27)


2008 - tors - temp kl 08.15 +9,05 - siste døgn max +12,1 min +8,1

Over store deler av landet var det nå man skulle starte slåttonna.
Mange bygder brukte onna som lokal kappestrid - det var om å gjøre å bli først ferdig.

Man måtte ikke slå fra låven og utover, for da slo man velferden fra seg.
etter Bjarne Jensen (red.): 10 års dagboken. Orion Forlag. 2006

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar