tirsdag 30. juni 2009

Været 1-7-2009 Syftesokaften - dagen i går +(16)


foto
08.10

temp
08.10
+13,9

siste døgn
max
+21,5 (16)
min
+9,9


2008 - tirs - temp kl 08.30 +14,7 - siste døgn max +23,5 (6) min +13,7 (1)


Syftesokaften
Syfte betyr å rense - det var åkrene som skulle renses - eller lukes, som vi sier i dag.

Syftesokaften er en av de dagene det ble fyrt bål.
Det var den siste av de hedenske bålfestene som varte fra Valborgsmesseaften 30. april. Bottolvsvaka ble feiret 15. juni og 17. oktober.

Lange ranker av einer og lyng ble bundet fast til en stokk med 'armer'. Denne ble satt på toppen av syftesokbålet.

Om kvelden gikk folk ut på åkeren med en einerkvist og en olderkvist og satte disse i kryss, mens de lovet å fordrive alt ugress og gi trivsel til einer og older.

I hedensk tid var dette en viktig offerdag. Man ofret til treets ånd og bad om at all vegetasjon måtte få leve videre.
etter Bjarne Jensen (red.): 10 års dagboken. Orion Forlag. 2006

mandag 29. juni 2009

Været 30-6-2009 - dagen i går +(32)


foto
08.40

temp
08.40
+13,9

siste døgn
max
+18,8 (32)
min
+9,9


2008 - man - temp kl 08.15 +13,7 - siste døgn max +18,7 (36) min +10,5 (21)


Været 29-6-2009 Persok - natt +(31)


foto
07.15

temp
07.15
+10,9

siste døgn
max
+13,3
min
+10,1 (31)


2008 - søn - temp kl 09.30 +12,7 - siste døgn max +16,9 min +6,5Persok

Også kalt Petersmess.

Persok har fått navnet sitt etter apostelen Peter.

Under keiser Neros kristendomsforfølgelse i år 67 ble både Peter og Paulus martyrer.
Peter ble korsfestet. Da han skulle henges opp på korset ba han om å bli hengt opp ned, så hans korsfestelse ikke ble å likne med Jesu korsfestelse.
Paulus ble halshugget.

Dagen spår:
Gjøken galer: en varm og fin høst
Regn på denne dagen - har gull i bunn
- det regner sølvpenger
etter Bjarne Jensen (red.): 10 års dagboken. Orion Forlag. 2006

lørdag 27. juni 2009

Været 28-6-2009 - natt +(25) - dagen i går +(16)


foto
08.05

temp
08.05
+11,6

siste døgn
max
+21,5 (16)
min
+11,5 (25)


2008 - lør - temp kl 08.15 +8,9 - siste døgn max +11,7 min +5,8

fredag 26. juni 2009

Været 27-6-2009 - natt +(29) - dagen i går +(14)


foto
08.20

temp
08.20
+15,0

siste døgn
max
+22,2 (14)
min
+10,7 (29)


2008 - fre - temp kl 08.15 +7,5 - siste døgn max +7,9 min + 4,7

torsdag 25. juni 2009

Været 26-6-2009


foto
07.00

temp
07.00
+10,7

siste døgn
max
+17,7
min
+9,3


2008 - tors - temp kl 20.35 +7,9 - siste døgn max +9,5 min +6,3 (2 dg)
 


Været 25-6-2009


foto
07.30

temp
07.30
+11,7

siste døgn
max
+17,4
min
+7,9


2008 - ons - temp kl 08.15 +7,5 - siste døgn max +11,5 min +5,9


Været 24-6-2009 Jonsok

2009 - ons - temp kl 08.15 +10,9 - siste døgn max +16,9 min +6,8

2008 - tirs - temp kl 09.05 + 11,5 - siste døgn max +16,3 min +10,0 (30)

Været 22-23-6-2009

Været 23-6-2009

2009 - tirs - temp kl 09.15 +12,5 - siste døgn max +16,9 min +6,8

2008 - man - temp kl 08.50 +10,6 - siste døgn max +11,8 min +4,5Været 22-6-2009

2009 - man - temp kl 08.15 +10,7 - siste døgn max +15,9 min + 7,4

2008 - søn - temp kl 10.50 +10,8 - siste døgn max +19,3 (22) min +10,3 (13)

Været 21-6-2009

2009 - søn - temp kl 06.55 +7,5 - siste døgn max +16,4 min +5,1

2008 - lør - temp kl 08.10 +13,1 - siste døgn max +15,5 min +11,2 (9)

Været 20-6-2009 - dagen i går +(33)

2009 - lør - temp kl 08.10 +11,4 - siste døgn max +18,7 (33) min +8,1

2008 - fre - temp kl 09.45 +15,15 - siste døgn max +15,5 min +8,3

torsdag 18. juni 2009

Været 19-6-2009 - dagen i går +(40)


foto
06.05

temp
06.05
+ 11,1

siste døgn
max
+18,1 (40)
min
+4,0

Været 18-6-2009 - dagen i går +(40)


foto
18.05

temp
18.05
+16,5

siste 2 dg
max
+18,1 (40)
min
+ 4,0


2008 - ons - temp kl 07.50 - +10,3 - siste døgn max +15,1 min +8,5


Været 17-6-2009


foto
07.30

temp
07.30
+6,4

siste døgn
max
+10,3
min
+3,8


2008 - tirs - temp kl 08.40 +10,1 - max +18,9 (35) min +9,1

Været 16-6-2009

2009 - tirs - temp kl 06.35 +6,7 - siste døgn max +11,1 min +5,9

2008 - man - temp kl 08.30 +10,1 - siste døgn max +12,7 min +7,9


søndag 14. juni 2009

Været 15-6-2009

2009 - man - temp kl 06.30 +7,5 - siste døgn max +11,1 min +7,3

2008 - søn - temp kl 09.30 +10,3 - siste døgn max +18,3 (39) min +7,0

Været 14-6-2009


foto
10.30

temp
10.30
+9,1

siste døgn
max
+17,3
min
+8,6


2008 - lør - temp kl 08.40 + 10,4 - siste døgn max +15,0 min +5,6

Været 13-6-2009


foto
09.00

temp
07.55
+12,4

siste døgn
max
+17,1
min
+9,5


2008 - fre - temp kl 08.30 +10,3 - siste døgn max 13,0 min +6,2


Kristmar 17 år i dag!
Gratulerer!

Været 12-6-2009


foto
07.00

temp
06.45
+9,5

siste døgn
max
+17,7
min
+6,7


2008 - tors - temp kl 07.20 +7,5 - siste døgn max +15,0 min +3,5

Været 11-6-2009 - dagen i går +(40)


foto
06.45

temp
06.45
+10,1

siste døgn
max
+18,0 (40)
min
+7,4


2008 - ons - temp kl 07.30 +9,1 - siste døgn max +14,7 min 7,2

Været 10-6-2009


foto
06.50

temp
07.00
+7,4

siste døgn
max
+14,4
min
+5,3


2008 - tirs - temp kl 08.30 +7,9 - siste døgn max +11,1 min +4,5

mandag 8. juni 2009

Været 9-6-2009


foto
06.15

temp
06.05
+5,5

siste døgn
max
+15,7
min
+4,7


Nydelig
i finværet!
2008 - man - temp kl 08.00 +9,5 - siste døgn max +16,2 min +8,0

søndag 7. juni 2009

Været 8-6-2009


foto
06.40

temp
06.30
+4,7

siste døgn
max
+13,1
min
+3,5


2008 - søn - temp kl 09.00 +12,0 - siste døgn max +21,4 (13) min +7,5

Dagen spår:
Været i dag vil vare i fire uker
Nord-Norge: Slik været er i dag, vil det også bli i slåttonna
etter Bjarne Jensen (red.): 10 års dagboken. Orion Forlag. 2006


lørdag 6. juni 2009

Været 7-6-2009


foto
08.10

temp
08.10
+7,1

siste døgn
max
+12,5
min
+3,5


2008 - lør - temp kl 08.45 +13,1 - siste døgn max 18,1 (42) min +8,0

Været 6-6-2009


foto
09.40

temp
09.00
+6,7

siste døgn
max
+13,0
min
+3,1


2008 - fre - temp kl 08.00 +12,4 - siste døgn max +21,9 (9) min +11,2 (12)

Været 5-6-2009


foto
06.15

temp kl
06.05
+4,8

siste døgn
max
+13,1
min
+3,1


2008 - tors - temp kl 09.15 +16,10 - siste døgn max +23,3 (7) min +9,3

onsdag 3. juni 2009

Været 4-6-2009


foto
06.20

temp
06.20
+3,9

siste døgn
max
+11,1
min
+3,4


2008 - ons - temp kl 08.15 +13,1 - siste døgn max +21,9 (9) min +7,5

tirsdag 2. juni 2009

Været 3-6-2009 Skoklefall


foto
06.45

temp
06.45
+4,1

siste døgn
max
+10,3
min
+2,5


2008 - tirs - temp kl 08.10 +7,9 - siste døgn max +12,7 min +3,9


Skoklefall

Nå skal våronna være over, og hesten skal spennes fra skoklene (derav navnet).

Skokler er de løse dragene som brukes til plog, harv og sladd - som altså brukes kun i våronna.

Dagen spår:
Snø: en god sommer
etter Bjarne Jensen (red.): 10 års dagboken. Orion Forlag. 2006
mandag 1. juni 2009

Været 2-6-2009


foto
06.25

temp
06.10
+5,1

siste døgn
max
+9,3
min
+4,4

2008 - man - temp kl 18.00 +11,9 - siden 29-5 max +19,7 (23) min + 6,9

Været 1-6-2009 Andre pinsedag

2009 - man - temp kl 08.25 +6,6 - siste døgn max +14,7 min +6,3

Været 31-5-2009 Pinsedag

2009 - søn - temp kl 10,50 +14,1 - siste døgn max +14,2 min +9,1

Gjermund har fødselsdag i dag
Gratulerer!

Været 30-5-2009 Pinseeaften

2009 - lør - temp kl 08.30 +9,1 - siste døgn max +10,5 min +6,4 

Været 29-5-2009

2009 - fre - temp kl 09.00 +6,5 - siste døgn max +10,0 min +3,5

2008 - tors - temp kl 07.50 +7,5 - siste døgn max +7,7 min +6,3