fredag 27. mars 2009

Været 31-30-29-28-27-3-2009

Været 31-3-2009

2009 - tirs - temp kl 08.00 -0,1 - siste døgn max +2,1 min -2,3
2008 - man - temp kl 08.50 +2,0 - siste døgn max +4,5 min -0,7Været 30-3-2009

2009 - man - temp kl 08.15 -2,3 - siste døgn max 4,2 min -6,8
2008 - søn - temp +3,1 - siste døgn max +3,7 min -7,3

Dagen spår:
Været i dag
blir det samme fra Gaukmesse (1. mai) og i tre uker til
(etter Bjarne Jensen (red.): 10 års dagboken. Orion Forlag. 2006)


Været 29-3-2009

2009 - søn - temp kl 08.30 +0,2 - siste døgn max +1,8 min -5,1
2008 - lør - temp kl 07.50 -7,4 - siste døgn max +2,5 min - 12,9Været 28-3-2009


temp
08.30
-5,2

siste døgn
max
+1,9
min
-8,6
2008 - fre - temp kl 09.00 -5,3 - siste døgn max +0,3 min -12,9

Dagen spår:
Været i dag: skal vare i en måned
Dagen er tredje vårmessenatt: forteller om høstens vær
(etter Bjarne Jensen (red.): 10 års dagboken. Orion Forlag. 2006)


Været 27-3-2009


foto
06.45

temp
07.15
-3,8

siste døgn
max
-0,5
min
-7,3

2008 - lør - temp kl 08.30 -10,0 - max +2,7 min -13,3

Dagen spår:
Dagen er andre vårmessenatt: spår om været for de tre neste ukene

Den 27. mars 1686 ble de faste bots- og bededagene lagt til en fredag - 4. fredag etter påske.
(etter Bjarne Jensen (red.): 10 års dagboken. Orion Forlag. 2006)

torsdag 26. mars 2009

Været 26-25-3-2009 Marimess

Været 26-3-2009


foto
06.30

temp
07.20
-7,3

siste døgn
max
-0,9
min
-7,8

2008 - ons - temp kl 08.30 -7,7 - siste døgn max +2,0 min -13,4Været 25-3-2009

2009 - ons - temp 07.50 -5,1 - siste døgn max +1,2 min - 9,0
2008 - tirs - temp kl 07.45 - 13,5 - siste døgn max 0.0 min -15,7Marimess

(Annuntiatio Mariae)

Vårfruemesse, Vårmesse og Maria bebudelsesdag/forkynnelsesdag/budskapsdag

Denne dagen blir feiret til minne om da engelen Gabriel forkynte for Maria at hun skulle føde en sønn ved Den hellige ånd og kalle ham Jesus. Denne kirkefesten har røtter så langt tilbake som til 400-tallet, og er en av de eldste kirkefestene. Denne dagen blir feiret også i den lutherske kirke, men er fra 1771 flyttet til søndag (Domenica judica - den femte søndagen i fasten).

Primstaven har krone, tre, kvinnefigur eller hode som merke.
(etter Per Holck: Merkedager og gamle skikker. J.W. Cappelens Forlag a.s, 1993)

tirsdag 24. mars 2009

Været 24-3-2009

2009 - tirs - temp kl 06.15 -7,7 - siste døgn max -1,7 min -8,1
2008 - 2. påskedag - temp kl 08.00 -9,0 - siste døgn max -1,9 min -12,7

mandag 23. mars 2009

Været 23-3-2009


foto
16.30

temp
16.30
-2,1

siste døgn
max
+0,6
min
-11,9 (11)

2008 - påskedag - temp -6.4 - siste døgn max -0,4 min -17,3

lørdag 21. mars 2009

Bendiksmess

(Benedicti abbatis)

Dagen ble også kalt
Bendik eller Bent prøvesvin, Jamvår, Jevndøgn eller Vårjevndøgn, Byrkjeoka, Vafferdag eller Vårfruedag.

Denne dagen er merket med et halvt kors, oftest tydet som ei hakke, og var tegn på at våronna sto for døra.

Dagen er til minne om Benedict av Nursia (ca. 480-547), stifter av av Benediktinerordenen og grunnlegger av klosteret Monte Casino.

Det norske navnet kommer av at man kunne slippe grisen ut denne dagen. Hadde vinterforinga vært tilstrekkelig, ville den tåle et kraftig spark eller stokkeslag (!) uten å falle.


Denne dagen kastet man jord på åkeren for å få snøen til å smelte fort, så en kunne komme fort i gang med pløyinga.

Alle barn skulle bades denne dagen. De skulle legge seg uten lys, for tranen skulle komme. Tranen kom med et stort laken over seg, med armen utstrakt som et nebb og delte ut godteri. Alle fikk, nær som de slemme (!).

Dersom dagen falt på en tirsdag, ble den kalt kvit-tirsdag. Da skulle en spise bare mager hvit mat, som hvitt brød dyppet i melk.

Kvit-tirsdag er en av dagene i Dimmeluka, eller
Den stille uke: Blåmandag, kvit-tirsdag og dimmelonsdag.
Blåmandag
var arbeidsfri helligdag. Navnet kom av fargen på alterduken denne dagen.
Dimmelonsdag har fått dette navnet fordi jernpendelen i kirkeklokka ble byttet ut med en av tre denne dagen: stillheten skulle råde.

Denne uka er uka før påske. Denne uka er også vårjevndøgnsuka. Det er vanskelig å skille mellom det som gjelder for vårjevndøgn og det som gjelder for påske. Vårjevndøgn følger sola og har derfor en bestemt dag på primstaven. Påska, derimot, følger månen og er derfor bevegelig og finnes derfor ikke på primstaven.
Mest sannsynlig er tradisjoner fra vårjevndøgnsuka blitt overført til påskeuka.


skulle man ikke gjøre noe som kunne påvirke at naturen dreide feil vei, mot vinter igjen.
- Man måtte ikke røre noe som dreide rundt, så for eksempel spinning, maling og alt arbeide der hjul var involvert var utelukket; da blir det jo unektelig stille.
- Man måtte ikke gjøre opp ild før etter solnedgang. Røyken kunne tiltrekke seg hekser som var ute og rak, og da var det farlig for både folk og fe. Man lot derfor ikke ovnsredskaper, sopelimer, gjødselgreip eller dess like bli liggende ute; det kunne bli brukt av heksene til å ri på.

- Man feide gulvet motsatt vei, fra døra og inn i rommet.
- Man skulle heller ikke brygge øl - det kunne bli skjemt av at troll kom og tok det søte.

Dimmelonsdags-kvelden ble kalt store skadeaften: alle heksene fløy til Troms eller Bloksberg, forkledd som sorte kråker.

Dagen spår:
Pent vær: et godt år for bonden!(Merkedager, værmerker og skikker fritt etter Per Holck: Merkedager og gamle skikker. J.W. Cappelens Forlag a.s, 1993
og Bjarne Jensen (red.): 10 års dagboken. Orion Forlag. 2006 )

Været 21-3-2009 Bendiksmess


foto
08.10

temp
08.20
-1,7

max
+0,4

min
-2,2


foto
17.402008 - fre - temp kl 08.15 -6,9 - siste døgn max +0,3 min -17,0

fredag 20. mars 2009

Været 20-3-2009


foto
06.35

temp
08.10
+1,1

max
+1,92008 - tors - temp kl 09.00 -8,5 - siste døgn max +0,1 min -15,9

onsdag 18. mars 2009

Været 19-3-2009


foto
07.00

temp
07.15
-6.2

max
+3,4

min
-9,8

2008 - ons - temp kl 08.30 -6,9 - siste døgn max +0,9 min -8,7

Været 18-3-2009


foto
07.05

temp
07.30
-0,4

max
+2,7

min
-2,5

2008 - tirs - temp kl 14.10 -1,5 - siste døgn max +1,1 min -7,7

tirsdag 17. mars 2009

Været 17-3-2009 Gjertrudsmess

2009 - tirs - temp kl 07.10 +1,1 - max +2,7 - min +0,7

2008 - man - temp kl 08.10 -3,5 - siste døgn max +1,1 min -4,2


Mika ble født i dag!
Gratulerer!


Gjertrudsmess

(Gertrudis virginis)

Denne dagen er merket med en lilje eller ei rokkesnelle og er til minne om Gertrude av Nivelles (626-664), skytshelgen for spinnerskene, som tidligere feiret denne dagen.

Dagen spår:
Gjertrudsfuglen (svartspetten) skriker: dårlig varsel
Snør: god kornhøst
Snøværet varer til dagen etter: uår

(fritt etter Per Holck: Merkedager og gamle skikker. J.W. Cappelens Forlag a.s, 1993
og Bjarne Jensen (red.): 10 års dagboken. Orion Forlag. 2006 )


mandag 16. mars 2009

Været 16-3-2009


foto
07.50

temp
07,50
+3,1

max
+3,5

min
-0,7

2008 - søn - temp kl 09.15 +0,7 - siste døgn max +4,7 min -5,6

søndag 15. mars 2009

Været 15-3-2009


foto
15.30

temp
07.40
+1,1

max
+3,3

min
-0,3

2008 - lør - temp kl 09.10 -1,9 - siste døgn max +4,7 min -5,6

lørdag 14. mars 2009

Været 14-3-2009


foto
13.30

temp
08.30
-0,3

max
+3,9

min
-6,9

2008 - fre - temp kl 09.00 +0,5 - siste døgn max +6,1 min -1,8

Været 13-3-2009


foto
15.45

temp
07.15
-4,9

max
+4,3

min
-6,9

2008 - tors - temp kl 08.30 +2,7 - siste døgn max +5,9 min -1,1

torsdag 12. mars 2009

Været 12-3-2009


foto
07.00

temp
08.15
-0,1

max
+4,3

min
-6,6

2008 - ons - temp kl 07.45 +3,5 - siste døgn max +5,7 min +0,3Gregormess

(Gregorii papae confessoris)
Dagen ble også kalt Gregusmesse, Groårsmesse eller Gregoriusdagen.

Denne dagen er merket med en fugl
. Opprinnelig er det ei due - som er en av Gregorius' attributter, men den ble også holdt for å være ei kråke.

Nå kunne man stå opp og gå til sengs uten å tenne lys. Dagen ble mange steder oppfattet som vårjevndøgn:

"Gregors tid - natt og dag like vid"

Dagen spår:
Sønnavind og drypp fra takene: et godt og fruktbart år
Sønnavind: fruktbart år

Kråkene flyr innover landet: tidlig vår
Godt vær: god vår
Regn: like nyttig som 10 høylass

(fritt etter Per Holck: Merkedager og gamle skikker. J.W. Cappelens Forlag a.s, 1993
og Bjarne Jensen (red.): 10 års dagboken. Orion Forlag. 2006 )


onsdag 11. mars 2009

Været 11-3-2009


foto
07.00

temp
06.30
-5,7

max
+1,4

min
-5,9

2008 - tirs - temp kl 09.00 +0,3 - siste døgn max +4,0 min -5,9

tirsdag 10. mars 2009

Været 10-3-2009


foto
07.20

temp
08.00
-0,9

max
+2,5

min
-1,3

2008 - man - temp kl 07.30 +1,4 - siste døgn max +1,9 min -8,2

Ante er 5 år i dag!
Gratulerer!

Været 9-3-2009


foto
07.00

temp
08.15
0,0

max
+3,1

min
-0,7

2008 - søn - temp -0,5 - siste døgn max +1,3 min -8,2

søndag 8. mars 2009

Været 8-3-2009


foto
07.00

temp
08.15
+0,2

max
+1,9

min
-6,6

2008 - lør - temp kl 08.30 -2,9 - siste døgn max -0,1 min -8,2

lørdag 7. mars 2009

Været 7-3-2009


foto
07.05

temp
08.20
-5,1

max
+3,7

min
-6,6

2008 - fre - temp kl 08.00 -7,7 - siste døgn max +3,7 min -9,4

fredag 6. mars 2009

Været 6-3-2009


foto
07.00

temp
07.45
-4,6

max
+3,7

min
-4,6

2008 - tors - temp kl 08.00 -2,7 - siste døgn max +0,7 min -5,3

torsdag 5. mars 2009

Været 5-3-2009


foto
07.05

temp
08.20
-5,3

max
+6,9

min
-6,3

onsdag 4. mars 2009

Været 4-3-2009


foto
07.00

temp
08.10
-1,7

max
+3,7

min
-2,4

2008 - tirs - temp kl 17.00 -3,1 - siste døgn max -0,7 min -10,6

tirsdag 3. mars 2009

Været 3-3-2009


foto
07.00

temp
07.15
-0,5

max
+2,7

min
-1,1

2008 - man - temp kl 07.30 -9,2 - siste døgn max -1,9 min -9,3

mandag 2. mars 2009

Været 2-3-2009

2009 - man - temp 08.15 -0,5 - max +1,9 - min -5,9

2008 - søn - temp kl 09.15 -4,1 - siste døgn max -1,2 min -10,1

søndag 1. mars 2009

Været 1-3-2009 - ) 2


foto
09.05

temp
08.15
-5,9

max
0,0

min
-17,7 (2)

2008 - lør - kl 08.30 - temp -4,9 - siste døgn max -1,2 min -10,1