torsdag 26. mars 2009

Været 26-25-3-2009 Marimess

Været 26-3-2009


foto
06.30

temp
07.20
-7,3

siste døgn
max
-0,9
min
-7,8

2008 - ons - temp kl 08.30 -7,7 - siste døgn max +2,0 min -13,4Været 25-3-2009

2009 - ons - temp 07.50 -5,1 - siste døgn max +1,2 min - 9,0
2008 - tirs - temp kl 07.45 - 13,5 - siste døgn max 0.0 min -15,7Marimess

(Annuntiatio Mariae)

Vårfruemesse, Vårmesse og Maria bebudelsesdag/forkynnelsesdag/budskapsdag

Denne dagen blir feiret til minne om da engelen Gabriel forkynte for Maria at hun skulle føde en sønn ved Den hellige ånd og kalle ham Jesus. Denne kirkefesten har røtter så langt tilbake som til 400-tallet, og er en av de eldste kirkefestene. Denne dagen blir feiret også i den lutherske kirke, men er fra 1771 flyttet til søndag (Domenica judica - den femte søndagen i fasten).

Primstaven har krone, tre, kvinnefigur eller hode som merke.
(etter Per Holck: Merkedager og gamle skikker. J.W. Cappelens Forlag a.s, 1993)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar