torsdag 12. mars 2009

Været 12-3-2009


foto
07.00

temp
08.15
-0,1

max
+4,3

min
-6,6

2008 - ons - temp kl 07.45 +3,5 - siste døgn max +5,7 min +0,3Gregormess

(Gregorii papae confessoris)
Dagen ble også kalt Gregusmesse, Groårsmesse eller Gregoriusdagen.

Denne dagen er merket med en fugl
. Opprinnelig er det ei due - som er en av Gregorius' attributter, men den ble også holdt for å være ei kråke.

Nå kunne man stå opp og gå til sengs uten å tenne lys. Dagen ble mange steder oppfattet som vårjevndøgn:

"Gregors tid - natt og dag like vid"

Dagen spår:
Sønnavind og drypp fra takene: et godt og fruktbart år
Sønnavind: fruktbart år

Kråkene flyr innover landet: tidlig vår
Godt vær: god vår
Regn: like nyttig som 10 høylass

(fritt etter Per Holck: Merkedager og gamle skikker. J.W. Cappelens Forlag a.s, 1993
og Bjarne Jensen (red.): 10 års dagboken. Orion Forlag. 2006 )


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar